Tantárgyak

Adatbázisok

FélévElőadásTantermi gyakorlatLaborKövetelményKredit
34012évközi értékelés4

Előadás: A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek az adatbázis-kezelő rendszerek elvi alapjaival, megvalósításával, az adatbázis tervezés folyamatával, továbbá korszerű adatkezelési módszerekkel. Szó esik többek között a következő témákról: A relációs modell elmélete és használata. Anomáliák. Normalizálás. Adatbázis-tervezés. Adatmodellezés. EK diagram. A relációs algebra. SQL nyelv, DDL, DML, DCL. Indexek felépítése és használata. Adatbázis architektúrák. Adatbázis-kezelő rendszer felépítése. Lekérdezés feldolgozás folyamata. Adatbázis optimalizálás. Tranzakció kezelés, naplózás. Labor: Relációs adatbázisok tervezésének alapfogalmai (relációk, relációs műveletek), Normalizálás (0NF, 1NF, 2NF, 3NF, BCNF). Lekérdezések az SQL SELECT utasítása segítségével, táblák összekapcsolása, állekérdezések. DML utasítások, adatbázis tranzakciók. DDL utasítások, tábla-létrehozás, adattípusok, megszorítások, nézettáblák, felső-N analízis. Jogosultság kezelés (DCL utasítások). PL/SQL bevezetés, triggerek. Labor: A képzés célja a relációs adatbáziskezelő-rendszerek elméletének gyakorlati alkalmazása, továbbá egy konkrét kliens-szerver típusú adatbázis-kezelő rendszer használatán keresztül az SQL nyelv ismertetése.

 

Bevezetés a domotikába

FélévElőadásTantermi gyakorlatLaborKövetelményKredit
11600vizsga4

Ez a tantárgy alapozza meg a szak további tantárgyainak ismeretanyagát. Az előadások során a hallgatók megismerkednek a domotika rendszerek kialakulásának előzményeivel, a domotika rendszerek lehetséges funkcióival (pl.: ablak nyitás-zárás, okos készülékek kontrollja, fényerőszabályozás, időjárás-előrejelzés, helyiségenkénti komfortos hőmérséklet- és páratartalom-szabályozás, CO-jelző, intelligens padlófűtés, multimédiarendszerek kezelése, redőnyök fel-, illetve lefelé történő mozgatása, intelligens kandalló szabályozás, szobanövények gondozása, öntözés, takarítás, betörésvédelem, garázsajtó nyitás-zárás) és fontosabb biztonsági fókuszú területeivel (pl.: fizikai biztonság, tűz és CO elleni védelem, egészségbiztonság, épületvillamossági és épületgépészeti berendezések biztonságos üzeme). Szó esik a rendszerek varratmentes működéséről, az üzemeltetés és fejlesztés kérdéseiről, az intelligens ház nagyobb egységekhez és közműszolgáltatókhoz történő kapcsolódási lehetőségeiről, valamint a rendszerek információbiztonsági kihívásairól is.

 

Biztonságtechnikai ismeretek

FélévElőadásTantermi gyakorlatLaborKövetelményKredit
1800vizsga2

Az előadásokon a hallgatók megismerik a biztonság, őrzés és védelem, valamint a komplex és integrált vagyonvédelem lehetőségeit. Szó esik többek között a mechanikai védelemről (kültéri, építmény, tárgy), az elektronikus vagyonvédelem területeiről (kültéri védelem érzékelői, épület felületvédelmének érzékelői, belső térvédelmi érzékelők, elektronikus tárgyvédelem), a beléptető és személyazonosítási rendszerekről, a távfelügyeleti rendszerekről, s ennek részeként a kamerákról. A tantárgy második részében a tűzjelző rendszerek felépítéséről, funkcióiról, fajtáiról, a tűzjelző érzékelőkről hallhatnak előadást a hallgatók. A tantárgy keretében kiemelten foglalkozunk a domotika rendszerek részét is képező, de alapvetően a biztonságtechnikai tárgykörbe tartozó szenzorok működésével és biztonságával is.

 

Egyetemes tervezés

FélévElőadásTantermi gyakorlatLaborKövetelményKredit
4800vizsga2

Az egyetemes tervezés gyakorlati fókusza arra az alapvetésre épül, hogy olyan környezetet és tárgyakat kell tervezni, amelyek szinte mindenki – így a fogyatékos – emberek számára is (lehetőleg) önállóan, és biztonságosan használhatók. A tantárgy előadásain a hallgatók megismerkedhetnek a klasszikus felosztás szerinti fogyatékos csoportokba tartozó, valamint idős embertársaik speciális szükségleteivel és igényeivel, a domotika rendszerek környezetének és a benne található tárgyaknak és funkcióknak ezen szükségleteket és igényeket maximálisan szem előtt tartó ergonómiai tervezésével, így a fizikai és infokommunikációs akadálymentesítéssel, a beteg, idős, fogyatékos emberek domotika rendszereken alapuló biztonságos felügyeletének és (táv)segítésének lehetőségeivel.

 

Építészeti és műszaki alapismeretek

FélévElőadásTantermi gyakorlatLaborKövetelményKredit
1800vizsga2

A tantárgy előadásain szó lesz többek között az épített környezet kialakításának szempontjairól, a családi házak és egyéb épített létesítmények épületfizikai jellemzőiről, a fontosabb és gyakrabban használt építőanyag-típusokról, valamint a rendszeresített építészeti és kivitelezési módszerekről, az egyes szakipari munkát végző személyekkel szemben támasztott megrendelői követelményekről. Említésre kerülnek az építészeti mérnöki munkával kapcsolatos fontosabb szabványok és rendeletek is. A hallgatók megismerkedhetnek továbbá a mérnöki gondolkodás, a modellalkotás, az absztrakt gondolkodás, a mérnöki kommunikáció (szakrajz) elméleti alapjaival, így rendelkezésükre áll a szükséges minimális műszaki ismeret.

 

Építészeti tervek és tervdokumentációk

FélévElőadásTantermi gyakorlatLaborKövetelményKredit
2808évközi értékelés4

A tantárgy részint előadások formájában, részint laborfoglalkozások keretében ismerteti meg a hallgatókat az aktuális szabványokra és rendeletekre épülő műszaki (terv)dokumentációk felépítésének és elkészítésének módszereivel, valamint az épületek tervezésével, elkészítésével és üzemeltetésével kapcsolatos tervezési módszerekkel. A laborfoglalkozásokon a hallgatók elsajátítják egy olyan építészeti tervezőszoftver használatának az alapjait, amelyikkel későbbi tanulmányaik során képesek elkészíteni a konkrét építészeti és épületgépészeti (látvány)terveket is.

 

Épületgépészeti és épületenergetikai számítások

FélévElőadásTantermi gyakorlatLaborKövetelményKredit
20160évközi értékelés4

Az épületgépészeti ismeretek elméleti előadásaira épülő tantermi gyakorlatokat tartalmazó tantárgy célja, hogy a hallgatók olyan, a gyakorlatban is eredményesen hasznosítható számítási feladatokkal ismerkedjenek meg, amelyek az épületgépészet egyes részeihez köthetők. A fontosabb területek a következők: hőtani alapismeretek, hőtranszport folyamatok, tüzeléstechnika, gáztörvények, áramlástechnikai alapismeretek.

 

Épületgépészeti ismeretek

FélévElőadásTantermi gyakorlatLaborKövetelményKredit
11600vizsga4

A tantárgy az elméleti előadások során megismerteti a hallgatókat az épületgépészet fontosabb területeivel, melyek a következők: épületfizikai alapfogalmak, vízellátás, csatornázás, melegvízellátás, szennyvízelvezetés, gázellátás és -szerelés, gázfogyasztó berendezések, épületek nem villamos energiával történő ellátása, lég- és klímatechnika, szolártechnika, fűtés- és hűtéstechnika. Szó esik továbbá a domotika rendszerek részét képező és az épületgépészethez is köthető intelligens fürdőszobai és konyhai berendezési tárgyakról (okoscsap, okoskád, okoszuhany, okos-WC), valamint az épületgépészetben használatos csővezetékek anyagairól, illetve ezek bontható és nem bontható kötési módjairól.

 

Épületinformatikai ismeretek

FélévElőadásTantermi gyakorlatLaborKövetelményKredit
11600vizsga4

Az elméleti előadások során a hallgatók a következő témákkal ismerkedhetnek meg: az épületeken belső, illetve közvetlen külső környezetének monotorozási lehetőségei, jeltípusok és jelfajták, a mért jelek feldolgozási módszerei, a szabályozás, a vezérlés és a visszacsatolás fogalma, az irányító és az irányított rendszer és alrendszer mérnöki értelmezése, buszrendszerek, buszhozzáférési eljárások, a biztonságtechnikai rendszerek kapcsolódása az épületinformatikai rendszerekhez, elosztott intelligenciát megvalósító épületautomatizálási rendszerek (pl.: KNX), a dimotika rendszerek épületinformatikai támogatása, gazdaságosan kiépíthető, működtető és fejleszthető megoldások.

 

Épületinformatikai programozási feladatok

FélévElőadásTantermi gyakorlatLaborKövetelményKredit
20016évközi értékelés4

Ez a tantárgy az épületinformatikai ismeretekre épülő, laborgyakorlatokat tartalmazó tantárgy, melynek során a hallgatók szoftveres szimulációs környezetben ismerkednek meg a fontosabb és tágan értelmezett szenzorok (pl.: ki/be kapcsoló, fel/le mozgató, jelenlétérzékelő, fényerősségmérő, hőmérsékletmérő, páratartalommérő, mozgásérzékelő) és aktuátorok (pl.: lámpa ki/be kapcsolása, fényerejének változtatása, hőmérsékletállítás, szellőztetés/klíma bekapcsolása, intelligens mérés) működésének és működtetésének kérdéseivel. A laborgyakorlatok lehetőséget adnak arra is, hogy a domotika klasszikus területeinek (fűtés- és hűtésvezérlés, világításvezérlés, árnyékolásvezérlés, biztonságtechnika, multimédia, gépészeti vezérlések) gyakorlati programozási alapfeladatait is elsajátítsák a hallgatók.

 

Épületüzemeltetés

FélévElőadásTantermi gyakorlatLaborKövetelményKredit
4880évközi értékelés4

A felerészt előadásokra, felerészt tantermi gyakorlatokra épülő tantárgy elméleti és gyakorlati ismereteket nyújt a hallgatóknak a létesítménygazdálkodás alapvető fogalmairól, a fontosabb létesítménygazdálkodási szabványokról és jogszabályokról, az üzemeltetés gazdasági, műszaki, informatikai, biztonsági területeiről. Szó esik továbbá az üzemeltetéshez kapcsolódó időszakos általános műszaki, épületgépészeti, villamossági, informatikai ellenőrzések, karbantartások módszereiről, az ezekben érintett szakemberekkel szembeni követelményekről, valamint a nem várt káresemények hatékony elhárításáról, illetve a kárkockázatok becslésének módszereiről.

 

Épületvillamossági és elektronikai ismeretek

FélévElőadásTantermi gyakorlatLaborKövetelményKredit
11600vizsga4

A tantárgy részint villamossági, részint elektronikai alapismereteket ad a hallgatóknak. A tantárgy kiemelt témái a következők: elméleti villamossági alapok, épületek áramellátása és áramfogyasztása, lakóépületek villamos berendezései, épületvillamossági szerelési tevékenység, vezetékek és kábelek, világítástechnika, fényforrások, fényforrások vezérlése, egyen- és váltakozó áramú motorok, motorok csillag-, háromszög- és deltakacsolása, tartalék és alternatív áramforrások, fázisjavítás, villamosenergia-menedzsment, napelemes rendszerek tervezése és létesítése, villamos járművek üzemtana és biztonsága, túláramvédelem, áramütés elleni védelem, elektromágneses összeférhetőség, villám- és túlfeszültség védelem, aktív és passzív áramköri elemek, elektronikai alapkapcsolások.

 

Épületvillamossági számítások

FélévElőadásTantermi gyakorlatLaborKövetelményKredit
20160évközi értékelés4

A tantárgy az Épületvillamossági és elektronikai ismeretek című tantárgy előadásainak ismeretanyagára építve tantermi gyakorlatok során segíti a hallgatókat a téma számításokkal történő mélyebb megértésében. A számítási feladatok elsősorban az áramfelvételre, a feszültségesésre, a villamos teljesítményre, a háromfázisú motorok bekötési módjaira, a fényerősségre és megvilágításra, a vezetékek terhelhetőségére, az ellenállások soros-, párhuzamos- és vegyes kapcsolására, a tranzisztorok és FET-ek munkapontjának beállítására, valamint a katalógusok alapján a megfelelő épületvillamossági berendezések kiválasztására és rendszerbe illesztésére fókuszálnak.

 

Információbiztonság

FélévElőadásTantermi gyakorlatLaborKövetelményKredit
4800vizsga2

A tantárgy elsősorban a domotika rendszerek rendszerelemei (központi egység, alegységek, szenzorok, aktuátorok) és a közöttük levő vezetékes és vezeték nélküli kommunikációs kapcsolatok információbiztonságára fókuszál. Szó esik többek között a számítógépes visszaélésekről (pl.: jogosulatlan adathozzáférés és -módosítás, jelszavak feltörése, vírusok, trójaik, adathalászat, adatforgalom eltérítés), a fizikai és humán visszaélésekről, illetve az ezek elleni védekezés lehetőségeiről (pl.: információbiztonság-tudatos magatartás fejlesztése), a hálózati adatközpont(ok) biztonságos üzemeltetéséről, a WiFi hálózat és egyéb vezeték nélküli kommunkációs megoldások biztonságáról és sebezhetőségéről, a családtagok és a vendégek biztonságtudatos és felelősségteljes viselkedéséről.

 

Informatika

FélévElőadásTantermi gyakorlatLaborKövetelményKredit
3800vizsga2

Az informatika tantárgy előadásai a számítógépek, laptopok, tabletek és egyéb okoseszközök felépítésének fontosabb hardverelemeivel, a különböző perifériákkal, az ezeken az eszközökön futó operációs rendszerekkel, a fontosabb szoftverekkel és alkalmazásokkal, a különböző eszközök közötti kommunikációt megvalósító protokollokkal, a vezeték nélküli kommunikációs megoldásokkal (pl.: WiFi, bluetooth, ZigBee), a számítógép és egyéb okoseszközök hálózatba kötésével, valamint a hálózati protokollokkal, rétegekkel, hálózati eszközökkel foglalkozik. A tantárgy kitér továbbá a domotika rendszer vezetékes és vezeték nélküli szolgáltatóhoz történő kapcsolódásának lehetőségeire, valamint az otthoni adattárház és funkciók távoli elérésére, vezérlésére, monitorozására.

 

Környezetvédelmi ismeretek

FélévElőadásTantermi gyakorlatLaborKövetelményKredit
2800vizsga2

A tantárgy a Földből, mint élő egészből kiindulva vezeti le a környezetvédelem célját és feladatait globális, nemzeti, települési és családi szinten. Rámutat azokra a fontosabb jogszabályokra, melyek az állampolgár környezettudatos magatartását segítik. A hangsúly a családi léptéken van, s olyan ismeretek átadásán, melyek segítségével a domotika szaktanácsadó a tervezés során figyelembe tudja venni az ökológiai gondolkodást, a levegő tisztaságának védelmét, a vízminőség védelmét, a használt víz (szennyvíz), a háztartási és szelektíven gyűjtött hulladék kezelésének és gazdálkodásának lehetőségeit. Törekszik az általa tervezett, illetve üzemeltetett épületek károsanyag-kibocsátásának és az épületekben keletkező zajok csökkentésére, ezért a kapott ismeretek birtokában olyan műszaki megoldásokat tud kidolgozni, amelyekkel ez a törekvés realizálható.

 

Mesterséges intelligencia 1.

FélévElőadásTantermi gyakorlatLaborKövetelményKredit
3880évközi értékelés4

A tantárgy első részében a hallgatók megismerkednek a mesterséges intelligencia fogalmi hátterével (kibernetika, gépi tanulás, nyelvfeldolgozás, gépi látás, gépi beszéd, szakértői rendszerek), a mesterséges intelligencia fontosabb tudományterületi kapcsolataival (biztonságtudomány, számítástudomány, kommunikáció- és nyelvtudomány, pszichológia, szociológia, stb.), a mesterséges intelligencia és a gépi intelligencia közötti hasonlóságokkal és különbségekkel, a mesterséges intelligencia technikai és technológiai hátterével (mobilkommunikáció és -alkalmazások, GIS és GPS, biztonsági kamerarendszerek, közösségi média, kiterjesztett, kevert és virtuális valóságok, vezetékes és vezeték nélküli kommunikációs hálózatok, robotok, drónok, felhő alapú számítástechnika, szenzor- és aktuátortechnika, big data analitika), a mesterséges intelligencia rendszerábrájával, illetve a mesterséges intelligencia fontosabb felhasználási területeivel.

 

Mesterséges intelligencia 2.

FélévElőadásTantermi gyakorlatLaborKövetelményKredit
4880évközi értékelés4

A tantárgy második részében a hangsúly részint a mesterséges intelligencia léptékein, másfelől a domotikában történő alkalmazásában van. A léptéknél szó esik a testen viselhető eszközökről, a testben levő okoseszközökről, a hordozható okoseszközökről, az intelligens (önvezető) autókról, járművekről, a mesterséges intelligenciával támogatott vállalatokról és közműszolgáltatókról, az intelligens településekről, a mesterséges intelligencia társadalmi léptékéről, az intelligens Földről, valamint ezek intelligens épületekkel való szerves kapcsolatáról. A mesterséges intelligenciában megjelenő domotika fókusz elősegíti a hallgatókat, hogy képesek legyenek a mesterséges intelligencia megfelelően biztonságos alkalmazási lehetőségeit és szolgáltatásait is beleépíteni a domotikai rendszerekbe.

 

Programozási ismeretek 1.

FélévElőadásTantermi gyakorlatLaborKövetelményKredit
30016évközi értékelés4

A programozási ismeretek 1. tantárgy a hallgatókat a Python nyelv programozásával ismerteti meg. A laborgyakorlatok a következő témákban nyújtanak gyakorlati programozói ismereteket: alapműveletek, változók, adatbekérés, formázott kiadás, logikai változók, logikai értékek, alapvető vezérlési szerkezetek (pl.: sorrendi végrehajtás, feltételes elágazás, ciklusok, függvények, rekurzió), összetett adatszerkezetek (pl.: lista, szótárak, kiírás fájlba), programozási tételek (pl.: sorozatszámítás, lineáris keresés, kiválogatás, rendezés), objektumorientált programozás, grafikus alkalmazások készítése. A félév végére a megszerzett ismereteik birtokában a hallgatók egy domotikához kötődő összetettebb Python nyelvű programozási feladatot végeznek el.

 

Programozási ismeretek 2.

FélévElőadásTantermi gyakorlatLaborKövetelményKredit
30016évközi értékelés4

 A Programozási ismeretek 2. tantárgy a fizikai számítástechnikába, s azon belül az Arduino programozásába vezeti be a hallgatókat. A hallgatók vagy a tényleges célhardveren és a kapcsolódó szenzorokon és aktuátorokon, vagy szimulációs környezetben ismerik meg a fizikai számítástechnikát, nevezetesen: az Arduino programozását, a fejlesztőkörnyezetet, az analóg és a digitális pineket, az impulzus-szélesség modulációt, a soros kommunikációt, a vezérlő struktúrákat, a szenzorok és motorok felhasználását, a fontosabb könyvtárak használatát, valamint az Arduino, s egyéb célhardverek közötti adatkommunikáció programozási módszereit.  A félév végére a megszerzett ismereteik birtokában a hallgatók egy domotikához kötődő összetettebb Arduino programozási feladatot végeznek el.

 

Rendszertechnika

FélévElőadásTantermi gyakorlatLaborKövetelményKredit
4800vizsga2

A tantárgy előadásai a következő fogalmakat és témákat ölelik fel: rendszertechnikai alapfogalmak, rendszer, részrendszer, alrendszer, passzív és aktív rendszerek, determinisztikus és sztochasztikus rendszerek, rendszertervezés, rendszermodellezés, rendszerszimuláció, kibernetikai rendszerek, rendszerkutatás, rendszer és környezete közötti kölcsönhatások, zárt és nyitott rendszerek, rendszeren belüli transzformációk, ember-gép interakció műszaki aspektusa, ember-gép interakció humán aspektusa, rendszerelvű és rendszerszintű gondolkodás a domotika területén.

 

Szoftverek a domotikában

FélévElőadásTantermi gyakorlatLaborKövetelményKredit
3008évközi értékelés2

A tantárgy célja, hogy a laborban ismertesse meg a hallgatókat a domotika területén használt, vagy a domotikában is használható szoftverekkel és alkalmazásokkal. A szoftverek és alkalmazások segítségével a hallgatók akár az egyszerűbb domotikai rendszerek tervezésében, akár ezen rendszerek szenzoradatainak kielemzésében képesek hatékony gyakorlati fókuszú tevékenységet folytatni. A szoftverek kiválasztásánál és bemutatásánál olyan megoldásokat választunk, amelyik szabad/nyílt forrású szoftverként bármely hallgató számára elérhető és használható.

 

Új tendenciák a domotikában

FélévElőadásTantermi gyakorlatLaborKövetelményKredit
41600vizsga4

A tantárgy a domotika dinamikus fejlődésébe, fontosabb irányaiba, trendjeibe, a domotika rendszerek jogi szabályozásának és szabványelőírásainak legújabb ismereteibe nyújt betekintést. Az előadások során kitérünk a frissen megjelent hazai és külföldi domotika megoldásokra, valamint a fejlesztés alatt álló, de a közeljövőben megjelenő megoldásokra is. A tantárgy ismeretanyagának átadásában a magyar és nemzetközi domotikával (is) foglalkozó vállalatok és szakmai szervezetek rendszer- és termékismertetéseit, jó gyakorlatait, kutatási eredményeit is alapul vesszük.

 

Vezetékes és vezeték nélküli kommunikációs hálózatok

FélévElőadásTantermi gyakorlatLaborKövetelményKredit
2800vizsga2

A tantárgy megismerteti a hallgatókat a vezetékes és vezeték nélküli kommunikációs hálózatok ISO-OSI-modell szerinti felépítésével, azon belül a fizikai réteggel, az adatkapcsolati réteggel, a hálózati réteggel, a szállítási réteggel, a viszonyréteggel, a megjelenítési réteggel, az alkalmazási réteggel, a kommunikáció Shannon-Weaver-i modelljével, illetve olyan fogalmakkal és témákkal, mint sávszélesség, TCP/IP, mobiltelefon-hálózatok (4G, 5G), IPTV, VoIP, multimédia forgalom és ennek átviteli követelményei, valós idejű közvetítés (streaming), videotelefonálás, a csoportos online konferenciabeszélgetések technikai megoldásai.

 

Projektfeladat 1.

FélévElőadásTantermi gyakorlatLaborKövetelményKredit
10320évközi értékelés8

A projektfeladat 1. célja a hallgatókat felkészítése az egyéni, illetve kiscsoportos munkára, illetve már az első félévben egy komplex kiscsoportos feladatot is el kell végezniük. A felkészítés részeként a hallgatók a gyakorlatban ismerik meg az alapvető kvantitatív, kvalitatív és hibrid kutatási módszereket, így többek között a kérdőívszerkesztést és lekérdezést, a dokumentum- és tartalomelemzést, a szakértői megkérdezést, az egyszerűbb gazdasági költségkalkulációk végzésének, valamint a hatékony prezentációk, illetve a műszaki fókuszú elemzések és tanulmányok készítésének lehetőségeit és módszereit. A projektfeladat során a hallgatók néhány fős csoportban felkutatják a domotika területén megjelenő fontosabb hazai és nemzetközi márkákat, a gyártók, beszállítók, kereskedők termékpalettáját, árkínálatát, elemzik a rendelkezésükre álló információs anyagokat, dokumentumokat, majd az elemzés eredményeiről prezentáció során adnak számot.

 

Projektfeladat 2.

FélévElőadásTantermi gyakorlatLaborKövetelményKredit
20320évközi értékelés8

A Projektfeladat 1. tantárgynál megszerzett és feldolgozott dokumentumokra, valamint az elemzés eredményeit bemutató prezentációra építve a hallgatók néhány fős kiscsoportban egy domotika rendszert terveznek meg, melynek minimum a következő lehetőségeket kell tartalmaznia: ablak nyitás-zárás, okos készülékek kontrollja, fényerőszabályozás, időjárás-előrejelzés, helyiségenkénti komfortos hőmérséklet- és páratartalom-szabályozás, CO-jelző, intelligens padlófűtés, multimédiarendszerek kezelése, redőnyök fel-, illetve lefelé történő mozgatása, intelligens kandalló szabályozás, szobanövények gondozása, öntözés, takarítás, betörésvédelem, garázsajtó nyitás-zárás.

 

Projektfeladat 3.

FélévElőadásTantermi gyakorlatLaborKövetelményKredit
30320évközi értékelés8

Ennél a tantárgynál a Projektfeladat 2-nél elkészített rendszerterven fog dolgozni a hallgató egyénileg. Tevékenysége kiterjed a részletes építészeti, épületgépészeti és villamos alap- illetve tervrajzok elkészítésére, a szükséges épületenergetikai és épületvillamossági számítások elvégzésére, a központi rendszer programjának megírására, a kapcsolódó célhardverek vezetékes és/vagy vezeték nélküli kommunikációs protokolljainak meghatározására.

 

Projektfeladat 4.

FélévElőadásTantermi gyakorlatLaborKövetelményKredit
40320évközi értékelés8

A projektfeladat 3-nál elkészített részletes és működő megoldáson fog ebben a félévben a hallgató tovább dolgozni. A cél olyan dokumentumok és nyilvántartások elkészítése a megfelelő jogi- és szabványkörnyezetben, amelyek révén az időszakos karbantartás és felülvizsgálat, a szükséges frissítések, a megrendelői igényként felmerülő fejlesztések nyomon követhetők, valamint az üzemeltetés és az incidenskezelés területén is megfelelő háttéranyagokat, dokumentumokat, eljárásokat, módszereket dolgoz ki a hallgató a konkrét domotika rendszer vonatkozásában.

 

Szakdolgozat

FélévElőadásTantermi gyakorlatLaborKövetelményKredit
40400évközi értékelés10

A szakdolgozat alapját a Projektfeladat 1-4. tantárgyaknál megszerzett és feldolgozott információk, a hallgató által készített tervek, programkódok, számítások, alaprajzok, eljárásrendek, stb., jelenti (gyakorlati rész). A szakdolgozat elméleti része a konkrét domotika tervben megvalósított módszerekhez és felhasznált eszközökhöz/berendezésekhez kapcsolódó – nem a konkrét céghez köthető – elméleti ismeretanyagból áll össze.