A képzésről

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnök kar szervezésében induló domotika szakmérnök és domotika szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak az országban elsőként vállalkozik arra, hogy olyan szakembereket képezzen, akik hivatásszerűen és az elméleti ismeretek gyakorlatba ültetésével képesek a megrendelői igények, valamint az aktuális termékkínálat alapján a domotika rendszereket megtervezni, telepíttetni, a telepítés során a szükséges tanácsadási és minőségellenőrzési feladatokat ellátni, majd a kész rendszereket működtetni, felügyelni, karbantartani, igény esetén továbbfejleszteni.

Tantervi adatlap

1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

magyarul: domotika szakmérnök VAGY domotika szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak
angolul: domotics engineer VAGY domotics consultant

2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

magyarul: domotika szakmérnök VAGY domotika szaktanácsadó
angolul: domotics engineer VAGY domotics consultant

3. A szakirányú továbbképzés besorolása

műszaki képzési terület

4. A felvétel feltételei
A szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki vagy alapképzésben vagy mesterképzésben (ideértve a főiskolai, illetve egyetemi szintű végzettséget is) már megszerzett végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik.

  • A domotika szakmérnök szak felvétel feltétele, hogy a jelentkező szakirányú (biztonságtechnikai mérnök, mechatronikai mérnök, gépészmérnök, villamosmérnök, informatikus mérnök, kommunikációtechnikai mérnök) mérnöki végzettséggel rendelkezik. Egyéb műszaki/informatikusi diploma esetében a hallgatónak a jelentkezés során be kell nyújtani a leckekönyve hitelesített másolatát, mely alapján a szakvezető – összhangban az Óbudai Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzatával – mérlegeli az előtanulmányokat, s döntést hoz arról, hogy a jelentkező vagy a domotika szakmérnök képzésre, vagy a domotika szaktanácsadó képzésre nyer-e felvételt.
  • Domotika szaktanácsadó szak képzésre az vehető fel, aki vagy alapképzésben vagy mesterképzésben bármilyen nem mérnöki területen szerzett felsőfokú végzettséggel rendelkezik.

5. A képzés nyelve
magyar

6. Képzés munkarendje és a képzési idő félévekben, kontaktórák száma
levelező munkarend, 4 félév, összesen 448 kontaktóra
a tanórák péntek délutánonként és szombaton kerülnek megtartásra hibrid (online, jelenléti) formában

7. Megszerezhető kreditek száma
120 kredit

8. Képzés helye
Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar,
1081 Budapest, Népszínház u. 8., eseti jelleggel az Egyetem más campusai, illetve együttműködő partnerek székhelyei

9. Finanszírozási forma
Önköltséges. A képzésen részt vevő hallgatóknak lehetősége van diákhitelt felvenni, illetve vállalatokkal tanulmányi szerződést kötni.

10. Szakfelelős
Dr. habil. Kollár Csaba PhD tudományos főmunkatárs

11. Megszerezhető végzettség
A 4. pontban ismertetett felvételi feltételek alapján az eredményes záróvizsgát követően hallgatóink oklevelet kapnak:
domotika szakmérnök VAGY domotika szaktanácsadó
megnevezéssel.